Kwaliteit

De Laatste Eer vindt het erg belangrijk dat het hele proces rondom een uitvaart goed verloopt, immers een uitvaart kan niet opnieuw overgedaan worden. Om dit te bewaken heeft De Laatste Eer een aantal maatregelen genomen.

Uitvaartverzorger
Om de kwaliteit van de verzorging van de uitvaart op een hoog peil te houden heeft De Laatste Eer gekozen voor een samenwerking met Uitvaartverzorging van der Zwaag in Heerenveen. Bij dit bedrijf staan gediplomeerde uitvaartverzorgers dag en nacht beschikbaar. Van der Zwaag is lid van de NKU en gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.
De Laatste Eer heeft periodiek overleg met Van der Zwaag over de te hanteren tarieven en de dienstverlening aan onze leden.

Enquêteformulier
Sinds een tiental jaren verstuurt De Laatste Eer een aantal weken na een overlijden een vragenbrief aan de nabestaanden over de uitvaart. Hierin wordt onder meer gevraagd een eindoordeel te geven over het hele verloop van de uitvaart (verzorging). Ook kan worden aangegeven of er nog behoefte bestaat aan nazorg of een nagesprek.

Actuariële reserve
De Laatste Eer heeft de morele verplichting om ook in de toekomst een ledenkorting bij overlijden te kunnen verlenen. Hiervoor is het noodzakelijk om nu al een bedrag te reserveren. De hoogte van deze reserve wordt periodiek getoetst door een onafhankelijke actuaris.

Lidmaatschap Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland
De Laatste Eer is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De Federatie is het overkoepelend orgaan van de Friese uitvaartverenigingen en zorgt onder anderen voor scholing en informatie. De Federatie is op haar beurt weer aangesloten bij de landelijke vereniging Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties).

Klachtenprocedure
Soms gaat er iets mis. Gelukkig worden de meeste fouten weer rechtgezet met een goed gesprek en een excuus. Leidt dat niet tot een oplossing en bent u niet tevreden over de gang van zaken, dan kunt u een klacht indienen. De Laatste Eer conformeert zich aan de klachtenprocedure zoals die is opgesteld door Nardus.