Overlijden

Wat te doen bij een overlijden?

Een overlijden komt vaak onverwacht. In de emotionele periode daarna moeten er veel zaken op korte termijn geregeld worden. Hieronder volgt een stappenplan waarin de belangrijkste dingen vermeld staan:

 • Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch ge├»nformeerd. De arts zal een verklaring van overlijden afgeven. Deze verklaring is noodzakelijk in verband met wettelijke voorschriften en administratieve zaken.
 • Informeer de naaste familieleden.
 • Neem contact op met de bode: Uitvaartverzorging Van der Zwaag. De bode is dag en nacht telefonisch bereikbaar onder nummer 0513-622339. Samen met hem maakt u een afspraak voor de regeling van de uitvaart.
  (Opmerking: Ook als de overledene ver buiten het verzorgingsgebied van De Laatste Eer woonde, moet u contact opnemen met Uitvaartverzorging Van der Zwaag. In overleg met de nabestaanden kan Van der Zwaag dan eventueel een vervangende plaatselijke bode toewijzen).
 • Check of er een testament, codicil (wilsbeschikking) of een laatste lijst met wensen aanwezig is.
 • Leg diverse zaken al vast klaar, bijvoorbeeld:
  Kleding voor de overledene
  Trouwboekje en /of geldig identiteitsbewijs
  Adressenlijst voor rouwkaarten
  Uitvaartpolis

 

Wat doet de uitvaartverzorger?

Nadat u een afspraak heeft gemaakt met de bode/uitvaartverzorger, bezoekt hij zo spoedig mogelijk de nabestaanden. In overleg met hen regelt hij de laatste verzorging en opbaring van de overledene.
De laatste verzorging van een overledene is een intieme aangelegenheid. Door hieraan zelf deel te nemen kan men op een goede manier afscheid nemen. Al naar gelang de wensen kan iemand thuis of in een rouwcentrum worden opgebaard; een opbaring thuis kan in de kist of op bed gebeuren.

Daarnaast heeft de uitvaartverzorger o.a. de volgende taken:

 • Regelt de kist.
 • Let op de conditie van de overledene tijdens de opbaring en neemt zonodig maatregelen.
 • Regelt de rouwkaarten.
 • Regelt de verzending van de rouwkaarten.
 • Regelt de advertenties.
 • Doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.
 • Adviseert de nabestaanden met betrekking tot eventuele uitvaartverzekering.
 • Maakt afspraken voor de uitvoering van de uitvaart (grafdelven, crematie, predikant/spreker, organist, muziek, bloemen, catering).
 • Regelt de locatie van de uitvaart.
 • Regelt de rouwauto en het rouwvervoer.
 • Regelt de dragers.
 • Staat open voor vragen en helpt waar mogelijk in de tijd van opbaring tot en met de uitvaart.
 • Adviseert (en helpt) rondom nazorg.