Circulaire 2023

Mededelingen van het bestuur

* Algemene ledenvergadering

Gezien het aantal leden dat de afgelopen jaren onze algemene ledenvergadering bezocht heeft, heeft het bestuur besloten om over te gaan naar een andere vorm, namelijk een ledenvergadering voorafgaand aan een openbare bestuursvergadering. Deze zal gehouden worden op woensdag 10 mei 2023, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur), locatie Ds. Veenweg 149, De Knipe.

* Contributie innen via automatische incasso, ja graag!

Het bestuur van De Laatste Eer bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden. Ieder jaar heeft het bestuur het meeste werk van de facturering en inning van de contributie. Om dit tijdsbeslag te verlagen wil het bestuur graag dat de contributie geïnd wordt via automatische incasso. Bovendien bespaart u daarbij jaarlijks voor ieder betalend lid € 1,00 extra administratiekosten.

Middels het machtigingsformulier incasso (te vinden op https://dle-deknipe.nl/lidmaatschap/) kunt u ons machtigen om jaarlijks de contributie van uw rekening af te laten schrijven. Een ondertekend formulier kan gemaild worden naar info@dle-deknipe.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

* Vacatures

Dit jaar hebben we een vacature binnen het bestuur. We zijn op zoek naar een bestuurslid die ons bestuur komt versterken. Wat houdt dit in? Als bestuur komen we jaarlijks zo’n drie à vier keer bij elkaar, waarbij we het reilen en zeilen van de vereniging bespreken.

Mocht u/jij inhoudelijk meer willen weten over de vacatures of hebt u/heb jij interesse in een bestuursfunctie, stuur dan een bericht naar info@dle-deknipe.nl.

* E-mail adres en mobiel telefoonnummer

Het wordt steeds belangrijker dat wij onze leden digitaal kunnen bereiken. Hiervoor hebben wij uw e-mail adres nodig. Zou u dit aan ons door willen geven door een mailtje te sturen naar: info@dle-deknipe.nl ? Ook willen we graag uw telefoonnummer registreren, zodat we makkelijk contact met u op kunnen nemen indien nodig. U kunt in diezelfde mail uw mobiele telefoonnummer vermelden.

* Verhuizing? Denkt u aan ons?

Wij kunnen ons voorstellen dat u bij een verhuizing niet direct aan De Laatste Eer denkt. Toch is het erg fijn als u uw nieuwe adres en ook uw e-mail adres en mobiel nummer (alsnog) doorgeeft via het contactformulier op de website of via de mail van de vereniging: info@dle-deknipe.nl.

Let wel: als wij door een onjuist adres de contributie niet kunnen innen, kan dit leiden tot het vervallen van de ledenkorting bij overlijden!

* Heeft u uw kind al opgegeven?             

Minderjarige kinderen kunnen gratis lid worden van onze vereniging en hebben dan recht op een ledenkorting bij overlijden. Voorwaarde hiervoor is dat tenminste één van de ouders lid is van de Laatste Eer en dat de kinderen bij het bestuur zijn aangemeld. U kunt uw kind(eren) aanmelden bij de secretaris, schriftelijk, via mail of via het contactformulier op de website.

* Ledenkorting

De standaard ledenkorting bedraagt dit jaar en komend jaar € 1.100. Dit bedrag wordt verhoogd met de door ons doorbetaalde verenigingskorting die wij ontvangen van Uitvaartverzorging Van der Zwaag. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt met de bode voor een extra korting op de factuur. Totaal kan de korting hierdoor oplopen tot € 1.550.

Op de nota komt dit als volgt tot uitdrukking:

1. Uitkering ledenkorting De Laatste Eer (inclusief extra korting)                               € 1.325

2. Korting v.d. Zwaag i.v.m. lidmaatschap uitvaartvereniging                                      €    225

* Bijverzekeren?

De kosten van een uitvaart bedragen momenteel gemiddeld zo’n  € 5.000,- tot € 7.000,-. Dit is exclusief de kosten van een eventuele grafsteen e.d. De ledenkorting die u van de vereniging ontvangt is dus niet kostendekkend voor een uitvaart. U kunt zich voor de extra kosten laten bijverzekeren bij een commerciële verzekeringsmaatschappij, maar u kunt natuurlijk ook zelf hiervoor gaan sparen.  Of, en voor welk bedrag u een extra verzekering afsluit is uw eigen keuze.

* Beëindigen lidmaatschap

Opzegging kan slechts per het einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden.

Het bestuur

Een overlijden moet rechtstreeks gemeld worden bij:

Uitvaartverzorging Van der Zwaag

Cissy van Marxveldtlaan  11

0513-622339

(een andere wijze van melding kan uw ledenkorting in gevaar brengen)

Algemene ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering van De Laatste Eer wordt dit jaar gehouden op woensdag 10 mei op de locatie Ds. Veenweg 149 in De Knipe.
De aanvang van de vergadering is 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).