Incasso contributie 1e halfjaar

De automatische incasso van de contributie over het 1e halfjaar van 2024 zal eind april plaats vinden.