Incasso contributie 2e halfjaar

De automatische incasso van de contributie over het 2e halfjaar van 2023 zal eind november plaats vinden.